Dewis yr opsiynau gorau

  • Pan ti’n ymchwilio i gyrsiau, siarada gyda phobl i gael eu barn a’u cyngor:
  • Gall sylwadau dy athrawon, dy rieni, myfyrwyr sy’n gwneud y cwrs a phobl sy’n gweithio yn y maes rwyt ti am fynd iddi fod yn ddefnyddiol.
  • Does dim angen gradd ar gyfer pob swydd. Mae’n well gan rai cyflogwyr hyfforddi staff.
  • Os yw’r syniad o dderbyn cymwysterau wrth weithio yn apelio, ystyria wneud prentisiaeth.
  • Os wyt ti’n ymgeisio am brifysgol, cofia ddweud dy fod yn ddwyieithog. Mae hynny’n apelio’n fawr at brifysgolion.
Beth nesaf ar ôl yr arholiadau?
video
Siapio dy ddyfodol
video
Meddwl ar Waith