Adolygu canfyddiadau

Cynnwys y wers hon

 • Cyflwyniad i adolygu canfyddiadau
 • Fideo yn dangos canlyniadau arbrawf y clwstwr

Lesson content

 • An introduction to reviewing results
 • One video showing the results of the cluster experiment

Adolygu canfyddiadau

Wedi i ni gwblhau arbrawf ac arddangos ein canlyniadau mewn tabl neu graff mae'n bwysig ein bod ni'n adolygu ein canfyddiadau. Rydyn ni’n edrych ar y berthynas rhwng y newidynnau i weld beth allwn ei ddarganfod o'r canlyniadau.

Cofia

 • Newidyn annibynnol – y newidyn sydd yn cael ei addasu yn ystod yr arbrawf
 • Newidyn dibynnol – y newidyn fydd yn cael ei fesur yn ystod yr arbrawf
 • Newidynnau rheoli – y newidynnau sy'n cael eu cadw yr un peth yn ystod yr arbrawf

Gallwn ni weld o'r graff bod tymheredd tiwb mewn clwstwr yn gostwng yn llai cyflym na thymheredd tiwb ar ei ben ei hun.

Fideo / Video

Adolygu canfyddiadau arbrawf y clwstwr.

Mae'r fideo yn dangos gwyddonydd yn cynnal arbrawf y clwstwr ac yn adolygu'r canfyddiadau

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai'r disgyblion wybod sut i:

 • ddisgrifio’r berthynas rhwng y newidynnau
 • defnyddio data o’r tabl neu’r graff i atgyfnerthu’r berthynas

Notes for parents

After watching the video, students should know how to:

 • describe the relationship of the variables
 • use data from the table or graph to reinforce the relationship
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3