Wyt ti’n barod ar gyfer yr ysgol uwchradd?

Dosbarthiadau mwy, ffrindiau newydd a mwy o athrawon. Gall ysgol uwchradd fod yn wahanol iawn i'r ysgol gynradd, felly mae'n dda bod yn barod ar gyfer y newid.

Cymer y cwis cyflym hwn i weld sut mae rhywun yn paratoi.

Y diwrnod cyntaf
Ydy hi'n rhy hwyr i ddysgu?
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan