Dulliau a strategaethau

Cynnwys y wers hon

 • Cyflwyniad i ddulliau a strategaethau
 • Fideo o arbrawf ymosodiad y siarc

Dulliau a strategaethau

Mae'n bwysig ein bod ni'n cynllunio ein harbrawf yn ofalus er mwyn sicrhau canlyniadau dilys.

Mae’n rhaid:

 • trefnu'r cyfarpar ymlaen llaw
 • gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwybod beth fydd y newidynnau
 • ystyried pa newidynnau fyddwn ni'n eu newid, a pha rai fydd angen eu cadw'r un fath
 • penderfynu beth fyddwn ni'n ei fesur
 • gwneud yn siŵr bod y prawf yn un teg

Adnabod y newidynnau

 • Newidyn annibynnol – y newidyn sydd yn cael ei addasu yn ystod yr arbrawf.
 • Newidyn dibynnol – y newidyn fydd yn cael ei fesur yn ystod yr arbrawf.
 • Newidynnau rheoli – y newidynnau sy'n cael eu cadw yr un peth yn ystod yr arbrawf. Byddai newid un o’r rhain yn gwneud canlyniadau'r arbrawf yn annilys.

Fideo

Paratoi arbrawf gan edrych ar arbrawf ymosodiad y siarc

Mae'r fideo yn dangos gwyddonydd yn cynnal arbrawf ymosodiad y siarc gan edrych ar y dull gorau i'w ddefnyddio

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai'r disgyblion wybod:

 • bod angen rhestr offer ar y dechrau
 • bod y dull yn cael ei gofnodi mewn camau wedi eu rhifo
 • bod angen defnyddio mesuriadau ac unedau, ee ychwanega 25 ml o ddŵr
 • bod angen defnyddio ffurf orchmynnol y ferf, ee mesura, ychwanega
 • bod mwy nag un ffordd o wneud arbrawf a bod angen ystyried manteision ac anfanteision pob un

Notes for parents

After watching the video, students should know:

 • that you need to list your equipment
 • that the method is noted in numbered steps
 • that you need to use measurements and units, eg add 25 ml of water
 • that the imperative form of the verb should be used
 • that there is more than one way of conducting an experiment and you should consider the advantages and disadvantages of each method
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3