Blwyddyn 1 - Cymraeg

Llafaredd (Oracy)

Ffrindiau a hobïau
Canu am y tywydd
Y tymhorau
Cyfarfod ffrindiau yn y siop trin gwallt
Gweithio ar stondin smŵddi
Ateb cwestiynau

Ysgrifennu (Writing)

Diogelwch yn yr haf
Trefn y dydd
Disgrifio aelodau’r teulu
Syrffio mewn tywydd gwahanol
A neu ac
Cwrdd â ffrindiau a’u teuluoedd
Clociau yn canu am yr amser

Darllen (Reading)

Jac a'r Goeden Ffa
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU