Ffrindiau

Gwneud ffrindiau newydd

Mae rhai yn poeni am yr heriau o symud i’r ysgol uwchradd heb grwpiau o ffrindiau yn barod.

Gair i gall:

 • Ymuna â chlwb neu weithgaredd ar ôl yr ysgol i gwrdd â phobl newydd
 • Bydd yn ti dy hun ac fe wnei di ffrindiau tebyg i ti dy hun
 • Gwena ac edrycha’n gyfeillgar
 • Gwna ymdrech i siarad â phobl hyd yn oed os yw hyn yn gwneud i ti deimlo'n anghyfforddus
 • Paid â brysio’r broses: mi ddaw dy ffrindiau pennaf di i’r amlwg dros amser, wrth i chi ddod i adnabod eich gilydd, nid drwy geisio bod yn boblogaidd ar unwaith
 • Fe fyddi di’n eistedd gyda gwahanol bobl mewn gwahanol bynciau a bydd yn rhaid i chi weithio gyda’ch gilydd. Mae hwn yn gyfle da i ddod i adnabod dy gyd-ddisgyblion a ffurfio cyfeillgarwch newydd

Ydw i'n mynd i golli hen ffrindiau?

Mae colli hen ffrindiau bob amser yn achosi pryder pan fyddi di'n symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd, ond does dim angen i hynny ddigwydd.

Gair i gall:

 • Cadwa mewn cysylltiad â nhw a gwna'n siŵr eich bod yn gweld eich gilydd y tu allan i amser ysgol
 • Paid â gadael i drefniadau eraill neu ffrindiau newydd amharu ar dreulio amser gyda dy hen ffrindiau
 • Cyflwyna dy ffrindiau newydd i dy hen ffrindiau
 • Paid â phoeni am beidio â bod mor agos neu beidio â’u gweld mor rheolaidd, mae ffrindiau go iawn yn ailgydio mewn pethau ar unrhyw adeg
 • Anfona neges destun gyfeillgar weithiau neu godi’r ffôn am sgwrs. Mae'n siŵr bod dy hen ffrindiau yn poeni am dy golli di fel ffrind hefyd
 • Ar ôl wythnos neu ddwy, trefna fynd i’r sinema neu weithgaredd arall gydag ychydig o dy hen ffrindiau i gymharu nodiadau ar eich ysgolion newydd a chael sgwrs

Cael trafferth gwneud ffrindiau

Mae rhai plant yn cael trafferth gwneud ffrindiau yn yr ysgol uwchradd ac yn siomi pan nad oes yr un o'u hen ffrindiau yn eu dosbarthiadau newydd.

Gair i gall:

 • Bydd yn ti dy hun
 • Bydd yn barod am yr annisgwyl gan fod pawb yn unigryw yn ei ffordd ei hun
 • Chwilia am bobl mae gen ti bethau'n gyffredin â nhw
 • Rho gynnig ar gyfleoedd newydd sydd ar gael i ti y tu allan i oriau’r ysgol
Gwaith ysgol
Materion personol
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan