Beth yw ongl?

Onglau lem, aflem, sgwâr ac allblyg.

Ongl sy’n mesur tro, a hynny mewn graddau neu °. Mae 360° mewn tro llawn. Gelli di ganfod maint ongl trwy ddefnyddio onglydd.

  • Ongl lem yw ongl lai na 90°
  • Ongl aflem yw ongl rhwng 90° a 180
  • Ongl atblyg yw ongl fwy na 180°
  • Ongl sgwâr yw ongl 90° union