Blwyddyn 1 - Mathemateg

Gwers yr wythnos hon - Cyfri 1 i 100

Cyfri 1 i 100

Gwersi eraill

Rhif (Number)

Sut i dynnu
Cyfri 1 i 10
Cyfri yn y ffair
Sut i adio
Gwneud symiau yn dy ben
Yr wythnos
Unedau, degau a channoedd
Eilrifau ac odrifau
Beth yw llinell rhif?
Beth yw ffracsiynau?
Gemau'r ffair
Un i ddeg
Un i gant
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU