Blwyddyn 1 - Mathemateg

Rhif (Number)

Cyfri 1 i 10
Cyfri 1 i 100
Cyfri yn y ffair
Yr wythnos
Gwneud symiau yn dy ben
Unedau, degau a channoedd
Eilrifau ac odrifau
Sut i adio
Sut i dynnu
Beth yw ffracsiynau?
Beth yw llinell rhif?
Un i ddeg
Un i gant
Gemau'r ffair
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU