Siapio dy ddyfodol

  • Cofia mai dy ddyfodol di yw hi, felly paid â theimlo dan bwysau i ddewis cwrs i blesio pobl eraill.
  • Os nad yw’r canlyniadau lefel ‘A’ cefaist yn ddigonol, paid â bod ofn ail sefyll neu ddechrau cwrs newydd sbon - bydd yn werth yr ymdrech yn y pendraw.
  • Pan ti’n edrych ar gyrsiau prifysgol, cofia ymchwilio pa fath o swyddi y gallant arwain atynt. Does dim pwynt gwneud cwrs sy‘ ddim yn arwain at swydd yn y pendraw.
  • Nid gwneud cwrs gradd yw’r llwybr cywir ar gyfer pob swydd. Mae’n werth ystyried prentisiaeth.
Beth nesaf ar ôl derbyn dy ganlyniadau?
Dewis yr opsiynau gorau
video
Meddwl ar Waith