Siapio dy ddyfodol

  • Cofia mai dy ddyfodol di yw hi, felly paid â theimlo dan bwysau i ddewis cwrs i blesio pobl eraill.
  • Os nad yw’r canlyniadau lefel ‘A’ cefaist yn ddigonol, paid â bod ofn ail sefyll neu ddechrau cwrs newydd sbon - bydd yn werth yr ymdrech yn y pendraw.
  • Pan ti’n edrych ar gyrsiau prifysgol, cofia ymchwilio pa fath o swyddi y gallant arwain atynt. Does dim pwynt gwneud cwrs sy‘ ddim yn arwain at swydd yn y pendraw.
  • Nid gwneud cwrs gradd yw’r llwybr cywir ar gyfer pob swydd. Mae’n werth ystyried prentisiaeth.

Mwy fel hyn

Beth nesaf ar ôl derbyn dy ganlyniadau?
Dewis yr opsiynau gorau
Meddwl ar Waith