Cerddoriaeth bop

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo yn rhoi trosolwg o gân Handbags and Gladrags gan y band Stereophonics o Gymru
 • Un cwis i brofi dy hun

Lesson content

 • One video giving an overview of the song Handbags and Gladrags by Welsh band, Stereophonics
 • One quiz to test yourself

Handbags and Gladrags

Mae Handbags and Gladrags yn enghraifft o gân bop.

Cyfansoddwyd Handbags and Gladrags yn wreiddiol yn 1967 gan Mike d’Abo, prif leisydd y grŵp Manfred Mann. Cafodd y gân ei recordio’r un flwyddyn gan y canwr Prydeinig, Chris Farlowe.

Cafodd Handbags and Gladrags ei recordio a’i rhyddhau gan Rod Stewart yn 1969, a bu’n llwyddiannus iawn.

Mae cerddorion o’r gorffennol fel arfer yn dylanwadu ar artistiaid cyfoes ac weithiau bydd artistiaid cyfoes yn perfformio eu fersiynau eu hunain o ganeuon sydd wedi cael eu rhyddhau yn y gorffennol.

Weithiau bydd cerddorion yn gwneud eu fersiwn nhw o gân fymryn yn wahanol i'r gwreiddiol er mwyn ei gwneud yn drawiadol.

Cafodd Handbags and Gladrags ei hail-ryddhau gan Stereophonics yn 2001, a daeth yn un o'u recordiadau mwyaf poblogaidd.

Stereophonics

Band roc o Gymru yw Stereophonics. Cafodd ei ffurfio yn 1992. Mae aelodau’r band yn dod o bentref Cwmaman yng Nghwm Cynon, de Cymru.

Aelodau mwyaf adnabyddus y band oedd:

 • Kelly Jones (prif leisydd, gitâr flaen)
 • Richard Jones (gitâr fas a llais cefndir)
 • Stuart Cable (cit drymiau ac offerynnau taro)

Kelly Jones oedd yn cyfansoddi’r geiriau ar gyfer caneuon y band yn bennaf, ac roedd yr holl fand yn cael cydnabyddiaeth am gyfansoddi'r caneuon.

Mae perfformiad Stereophonics o Handbags and Gladrags wedi'i gynnwys ar yr albym y gwnaethon nhw ei ail-ryddhau yn 2002, o’r enw Just Enough Education to Perform.

Offerynnau yn Handbags and Gladrags

Dyma’r prif offerynnau yn Handbags and Gladrags:

 • gitâr drydan/acwstig
 • gitar fas
 • cit drymiau

Mae technegau perfformio penodol fel strymio a phlycio gyda’r bysedd, a thechnegau ar y cit drymiau yn cael eu defnyddio drwy’r gân.

Fideo / Video

Gwylia’r fideo i gael trosolwg o’r gân Handbags and Gladrags gan Stereophonics.

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • deall am offeryniaeth y gân
 • deall am ffurf stroffig y darn
 • deall tempo ac amser y darn
 • cael mewnwelediad i gywair y gân a’i effaith
 • deall y dylanwadau cryf o gyfnodau ac arddulliau cerddorol cynt

Notes for parents

After watching the video, studentss will be able to:

 • understand the instrumentation of the song
 • understand the strophic structure displayed
 • understand the tempo
 • gain an insight into the key and its effects
 • recognise and understand the strong influences from previous musical periods and genres

Cwis / Quiz

Faint wyt ti wedi’i ddysgu am Handbags and Gladrags?

Ceisia wneud y cwis canlynol i brofi dy hun.

Ar ôl gorffen y cwis, cofia bwyso + er mwyn gweld yr adborth yn llawn.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3