Gwersi Dyddiol Bitesize

Dewisa dy ystod oedran i ddechrau dysgu gartref

Pick your age range and start homeschooling

3-7 oed / age 3-7
7-11 oed / age 7-11
11-14 oed / age 11-14

Mae Gwersi Dyddiol Bitesize yn cynnig gwersi Cymraeg newydd bob dydd ar gyfer plant rhwng 3 a 14 oed. Bydd hefyd gwersi ychwanegol o bryd i’w gilydd ar bynciau amrywiol yn cynnwys Gwyddoniaeth, Hanes, Daearyddiaeth a Cherddoriaeth.

Mae'r gwersi yn addas i gwricwlwm Cymru ac maen nhw wedi'u creu gyda mewnbwn athrawon ac ymgynghorwyr addysg. Gall wers gynnwys fideos, ffilmiau wedi eu hanimeiddio, gweithgareddau, cwisiau neu gemau.

Bitesize Daily Lessons offer new lessons in Welsh every day for students aged 3-14. There will also be additional lessons from time to time on a variety of other subjects, including Science, History, Geography and Music.

The lessons have been designed to meet the curricular needs of learners in Wales and they have been created in collaboration with teachers and educational consultants. A lesson can include any combination of videos, animations, activities, quizzes or games.

Amserlen Cynradd - Wythnosau 1-7 (20 Ebrill - 12 Mehefin)
Amserlen Uwchradd - Wythnosau 1-7 (20 Ebrill - 12 Mehefin)