Gwersi Dyddiol Bitesize

Mae Gwersi Dyddiol Bitesize wedi dod i ben ond rydyn ni dal yma i ti!

Mae gennym ni wersi sy’n cynnwys fideos, cwisiau a gweithgareddau i dy helpu i barhau i ddysgu os byddi di gartref yn ystod y tymor.

Clicia ar y ddelwedd isod i weld pa adnoddau sydd ar gael.

Bitesize Daily Lessons may have finished but we've got you!

We’ve got lessons full of videos, quizzes and practice activities to help you keep on track when learning at home.

Click on the image below to see what resources are available.

Cynnwys y tymor hwn