Sgiliau cydsymud

Cynnwys y wers hon

 • Dau fideo
 • Ymarferion i wella sgiliau pêl
 • Cyfle i wella sgiliau cydsymud

Lesson content

 • Two videos
 • Exercises to improve ball skills
 • An opportunity to improve co-ordination skills

Fideo 1 / Video 1

Fideo 2 / Video 2

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • ymarfer gweithio ar eu sgiliau cydsymud
 • gwella eu sgiliau taflu a dal pêl
 • ymarfer sgiliau rheolaeth pêl yn eu hamser eu hunain

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • practise working on their co-ordination skills
 • improve their throwing and catching ball skills
 • practise ball control skills in their own time
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3