Arholiadau: hunanhyder

Bydda'n bositif.

  • Mae hunanhyder yn golygu cael ffydd ynot ti dy hun. Mae'n bwysig adnabod dy botensial a dylet ti anelu i gyrraedd dy allu, neu hyd yn oed ragori arno.
  • Paid â chymharu dy hun i bobl eraill. Dy arholiadau di a dy ddyfodol di sydd dan sylw. Y peth pwysicaf yw dy fod yn gwneud dy orau.
  • Paid â gadael i feddyliau negyddol fynd yn drech na ti. Dydy meddwl am rywbeth negyddol ddim yn golygu ei fod yn wir neu fod rhaid i ti ei gredu.
  • Os wyt ti'n siomedig gyda dy ganlyniadau, cofia fod bywyd yn parhau ac mai un set o arholiadau yn unig yw'r rhain. Canolbwyntia ar wneud dy orau.