Blwyddyn 2 - Mathemateg

Gwers yr wythnos hon - Cyfri fesul 5

Cyfri fesul 5

Gwersi eraill

Geometreg (Geometry)

Beth yw siapiau 3D?
Siapiau 2D
Siapiau 3D

Mesur (Measurement)

Cyfeiriadau
Disgrifio safle
Sut i ddweud faint o'r gloch ydy hi
Beth yw cynhwysedd?
Faint o'r gloch ydy hi?

Rhif (Number)

Sut i gyfrifo gwerth gyda darnau arian
Cyfri mewn degau
Torri rhifau i lawr
Cyfri fesul 10
Sut i drefnu rhifau
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU