Blwyddyn 2 - Mathemateg

Geometreg (Geometry)

Beth yw siapiau 3D?
Siapiau 2D
Siapiau 3D

Mesur (Measurement)

Faint o'r gloch ydy hi?
Disgrifio safle
Beth yw cynhwysedd?
Sut i ddweud faint o'r gloch ydy hi
Cyfeiriadau

Rhif (Number)

Cyfri fesul 5
Cyfri mewn degau
Torri rhifau i lawr
Sut i drefnu rhifau
Sut i gyfrifo gwerth gyda darnau arian
Cyfri fesul 10
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU