Gwersi Dyddiol Cyfnod Allweddol 3 - Mathemateg (Maths)

Patrymau rhif (Number patterns)
Fformiwlâu (Formulae)
Hafaliadau (Equations)
Dilyniannau llinol (Linear sequences)
Anhafaleddau (Inequalities)
Datrys hafaliadau cydamserol (Solve simultaneous equations)
Dilyniannau cwadratig (Quadratic sequences)
Gwerth lle (Place value)
Talgrynnu (Rounding)
Adio a thynnu degolion (Adding and subtracting decimals)
Lluosi degolion (Multiplying decimals)
Rhannu degolion (Dividing decimals)
Cymarebau (Ratios)
Canran o swm (Percentage of a sum)
Adio a thynnu rhifau positif a negatif (Add and subtract positive and negative numbers)
Pwerau (Powers)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3