Blwyddyn 3 - Mathemateg

Rhif (Number)

Beth yw gwerth lle?
Sut i adio a thynnu yn dy ben
Sut i ddosrannu rhifau
Sut i luosi yn dy ben
Beth yw ffactorau?
Rhannu a lluosi gyda 10

Mesur (Measurement)

Sut i gyfrifo arwynebedd
Amser
Yr ongl sgwâr
Tymheredd
Y Cloc

Trin data (Handling data)

Sut i ddefnyddio tabl syml
Sut i gasglu data
Amserlenni
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU