Diwrnod canlyniadau

  • Bydd yn realistig am dy ganlyniadau
  • Penderfyna cyn mynd i nol dy ganlyniadau os wyt am eu hagor ar ben dy hun neu gyda dy ffrindiau
  • Gofyn i rywun gyfarfod gyda ti wedyn, beth bynnag fydd dy ganlyniadau, fel dy fod yn gallu dathlu neu gael cyngor pellach
  • Cofia mai dy ganlyniadau di sy’n bwysig, neb arall. Os wyt ti wedi llwyddo i gael beth yr oeddet wedi obeithio amdano, yna dyna beth sy’n bwysig
  • Canlyniadau yn wahanol i beth oeddet yn ei ddisgwyl? Mae’n naturiol i fod yn siomedig. Ond, nid yw’n ddiwedd y byd. Cymer gyngor!
A boy looking at his results.