Llywodraethu'r BBC

Yr Ymddiriedolaeth yw corff llywodraethol y BBC. Rydym yn gwneud penderfyniadau er budd rhai sy'n talu ffi'r drwydded ac yn gwarchod annibyniaeth y BBC.

Gwnawn hyn trwy osod strategaeth y BBC, gan gymeradwyo sut a lle y mae ffi'r drwydded yn cael ei gwario, a thrwy arolygu perfformiad gwasanaethau'r BBC, o ran y gwasanaeth cyhoeddus a'r elfen fasnachol.

Gosododd Siarter Brenhinol a Chytundeb y BBC y rheolau a'r rheoliadau yr ydym yn gweithio oddi mewn iddynt. Gellir cael mwy o wybodaeth am y dogfennau hyn, yn ogystal â'r drefn a'r polisïau sy'n cefnogi ein gwaith yn y dolenni isod.

Rydym yn adrodd sut rydym yn llywodraethu'r BBC bob blwyddyn mewn Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol, a thrwy hynny rydym yn atebol i rai sy'n talu ffi'r drwydded a Senedd y DU.