Fframwaith Llywodraethu

Mae'r BBC yn gorfforaeth wedi'i sefydlu drwy Siarter Frenhinol. Cafodd y Siarter gyfredol ei dyfarnu'n 2006 a rhedir nes 31 Rhagfyr 2016. Ategir y Siarter gan Gytundeb Fframwaith rhwng y BBC a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn sefydlu protocolau, polisïau a chanllawiau sy'n llywodraethu gweithrediad y BBC.

Gyda'i gilydd, y dogfennau hyn yw sail y fframwaith sy'n llywodraethu'r BBC.

Ceir yma hefyd wybodaeth ynghylch cysylltiadau allweddol yr Ymddiriedolaeth â chyrff a sefydliadau sydd hefyd yn rhan o brosesau llywodraethu'r BBC, ac ynghylch ei goblygiadau o ran masnachu teg.