Công tác chuẩn bị khi làm Facebook Live

Facebook Live cho phép bạn kết nối ngay tức thì với công chúng. Ai là người ‘theo bạn’ đều nhận được thông báo rằng bạn đang chạy chế độ live và chia sẻ trải nghiệm đó với bạn. Live là cách hữu hiệu để đưa tin nóng. Bruno Garcez, Biên tập viên kỹ thuật số của vùng Đông Á, BBC World Service, chia sẻ hướng dẫn làm sao có buổi phát Facebook Live thật tốt.

Phát hình đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại là công cụ mạnh để tương tác với công chúng. Đó chính là mục tiêu cần đạt được của một lần làm Facebook Live hiệu quả.

Bruno Garcez, Biên tập viên kỹ thuật số của vùng Đông Á, BBC World Service giới thiệu vài tiêu chuẩn để tạo ra một lần phát Facebook Live có chất lượng.

Thoạt nhìn thì dễ nhưng cũng cần có một số bước và cần có ít nhất là hai người tham gia.

Bước đầu tiên là tạo sự mong đợi tăng dần nơi công chúng, trước cả khi bạn làm Facebook Live, rồi đến chỗ nghiên cứu đề tài và chọn địa điểm tốt nhất để thu phát.

Ngoài các chỉ dẫn trên, bạn cần đọc thêm trong đường dẫn dưới.

Xem Sử dụng Facebook Live: Phần 2

 

Phần đăng nhập của nhân viên

Chờ chút trong lúc chúng tôi kiểm tra xem bạn đã nối vào mạng nội bộ BBC chưa

Rất tiếc, chúng tôi không kiểm tra được phần kết nối

  • Hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối vào mạng nội bộ của BBC chưa
  • Hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng đường dẫn chưa
Đóng và tiếp tục

Chúng tôi đã kiểm tra xong phần kết nối

Đóng và tiếp tục