Tên các đại dương và biển trên thế giới

Tên gọi các đại dương và các biển thường xuất hiện trong các bản tin. BBC Tiếng Việt sử dụng cách gọi nhất quán trong tiếng Việt đối với các tên gọi này.

English

Tiếng Việt

the Adriatic Sea

Biển Adriatic

the Aegean Sea

Biển Aegean

the Andaman Sea

Biển Andaman

the Arabian Sea

Biển Ả-rập

the Aral Sea

Biển Aral

the Arctic Ocean

Bắc Băng Dương

the Atlantic Ocean

Đại Tây Dương

the Baltic Sea

Biển Baltic

the Barents Sea

Biển Barent

the Bay of Bengal

Vịnh Bengal

the Bering Sea

Biển Bering

the Bering Strait

Eo biển Bering

the Black Sea

Biển Đen (hoặc Hắc Hải)

the Bosphorus Strait

Eo biển Bosphore

the Cape of Good Hope

Mũi Hảo Vọng

Cape Horn

Mũi Sừng

the Caribbean Sea

Biển Caribbe

the Caspian Sea

Biển Caspi

the Dead Sea

Biển Chết

the East China Sea

Biển Hoa Đông

the English Channel

Eo biển Manche

Guantanamo Bay

Vịnh Guantanamo

the Gulf of Aden

Vịnh Aden

the Gulf of Aqaba

Vịnh Aqaba

the Gulf of Alaska

Vịnh Alaska

the Gulf of California

Vịnh California

the Gulf of Guinea

Vịnh Guinea

the Gulf of Mexico

Vịnh Mexico

the Gulf of Suez

Vịnh Suez

the Gulf of Thailand

Vịnh Thái Lan

the Gulf of Tonkin

Vịnh Bắc Bộ

the Indian Ocean

Ấn Độ Dương

the Java Sea

Biển Java

the Kara Sea

Biển Kara

the Mediterranean Sea

Địa Trung Hải

the North Sea

Biển Bắc

the Pacific Ocean

Thái Bình Dương

the Gulf (not the Persian Gulf, nor the Arabian Gulf)

Vùng Vịnh (không phải là Vịnh Ba Tư hay Vịnh Ả-rập)

the Red Sea

Biển Đỏ (hoặc Hồng Hải)

the Sea of Galilee

Biển Galilee

the Sea of Japan

Biển Nhật Bản

the South China Sea

Biển Đông

the Southern Ocean

Nam Đại Dương

the Strait of Gibraltar

Eo biển Gibraltar

the Strait of Hormuz

Eo biển Hormuz

the Magellan Strait

Eo biển Magellan

the Strait of Malacca

Eo biển Malacca

the Taiwan Strait

Eo biển Đài Loan

the Tartar Strait

Eo biển Tartar

the Yellow Sea

Hoàng Hải

Phần đăng nhập của nhân viên

Chờ chút trong lúc chúng tôi kiểm tra xem bạn đã nối vào mạng nội bộ BBC chưa

Rất tiếc, chúng tôi không kiểm tra được phần kết nối

  • Hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối vào mạng nội bộ của BBC chưa
  • Hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng đường dẫn chưa
Đóng và tiếp tục

Chúng tôi đã kiểm tra xong phần kết nối

Đóng và tiếp tục