Chuẩn mực cho ngôn ngữ báo chí

Trưởng ban Tiếng Việt Nguyễn Giang giải thích nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ của BBC Tiếng Việt, từ việc chọn ngôn từ, cách dịch thuật, cho tới cách gọi tên người, tên địa danh hay sử dụng từ phiên âm, từ viết tắt.

Nguyễn Giang nói BBC luôn chú ý và cố gắng sử dụng từ ngữ không mang tính thiên kiến hay chứa đựng ẩn ý mang tính phán xét, suy diễn hoặc xúc phạm vì lý do lịch sử, chính trị hoặc tôn giáo.

Vì lý do văn hóa, cách gọi những nhân vật chính trị trên trang của BBC Tiếng Việt, nhất là khi họ là người Việt Nam, cũng được chú ý để không gây cảm giác không tôn trọng.

Việc dùng từ ngữ không thiên kiến và bất thiên vị là cách thể hiện nguyên tắc làm báo trung dung của BBC.

Công tác dịch bài luôn chiếm vai trò lớn trong công việc hàng ngày và mục tiêu của BBC Tiếng Việt là có được một bản dịch tiếng Việt hay, cô đọng, bất kể câu chuyện gốc từ đâu, từ ngôn ngữ nào.

Trong video này, Nguyễn Giang giải thích nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ của BBC Tiếng Việt, từ việc chọn ngôn từ, cách dịch thuật, cho tới cách gọi tên người, tên địa danh hay sử dụng từ phiên âm, từ viết tắt.

Phần đăng nhập của nhân viên

Chờ chút trong lúc chúng tôi kiểm tra xem bạn đã nối vào mạng nội bộ BBC chưa

Rất tiếc, chúng tôi không kiểm tra được phần kết nối

  • Hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối vào mạng nội bộ của BBC chưa
  • Hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng đường dẫn chưa
Đóng và tiếp tục

Chúng tôi đã kiểm tra xong phần kết nối

Đóng và tiếp tục