İnternet haberciliğinde fotoğraf seçimi

İnternet haberleri için kullandığımız fotoğrafları seçerken fotoğrafın internette kalıcılığını dikkate alarak belirlenmiş yayın ilkelerini gözetmek ve haberin içeriği, türü, telif hakkı, kaynakların güvenilirliği gibi konulara dikkat etmek gerekir.

İçerik

Haber sitesi için fotoğraf seçerken onu nasıl ve ne tür bir içerik için kullanacağınızı düşünmeniz gerekir.

Fotoğrafı haber için mi yoksa özel bir makale için mi kullanacaksınız? Yazının ciddiyet derecesi nedir?

Yaşam haberleri için fotoğraf seçiminde daha esnek olabilirsiniz.

Fotoğraf nerede görülecek? İlk sayfada mı, yoksa haberin içinde mi? Bunlar fotoğraf seçimini belirleyecektir.

Örneğin ana sayfada belli mizanpaj sınırları olacaktır; her milimetreyi iyi kullanmanız gerekir. Fotoğraf haberi yansıtmalı ve okurun dikkatini çekmelidir ki habere tıklayıp okusunlar.

Fotoğraf haberin içindeyse hikâyedeki bilgileri yansıtmalı, içeriğe uygun olmalı ve okumaya yöneltmelidir.

Ayrıca albümlerde de kullanılacak fotoğraflar vardır. Bunların boyutu daha büyüktür ve bir fotoğraflar serisinin parçasını oluştururlar. Bu durumda fotoğrafın konu bütünlüğü bakımından uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Haberin türü

Fotoğrafın içeriğinin yanı sıra türünü de düşünmeniz gerekecektir.

Bu durum özellikle bir habere arşivden fotoğraf seçerken önem taşır. Haber ciddi mi yoksa yaşam haberi türünden mi? Bunun fotoğrafta yansıması gerekir.

Ciddi bir habere konu olan kişinin gülen bir fotoğrafı, aynı şekilde hafif bir hikâyede ciddi bir fotoğraf uygun olmaz. Yanlış fotoğraf yanlış mesaj verebilir.

Kaynaklar

Fotoğraflarımızı aldığımız çeşitli kaynaklar olabilir. Önemli olan o kaynağa ve fotoğrafa güvenmeniz, doğru olduğunu bilmeniz ve kimsenin karşı çıkmasına neden olacak malzeme vermemenizdir.

Fotoğraflarımızın bir kısmı kendi muhabirlerimizden gelmekle birlikte asıl kaynaklarımız abone olduğumuz ajanslardır. Onlarla anlaşmamız vardır ve kaynak olarak güvenilirlikleri ispatlıdır.

Bazı fotoğraflar ise ilişkimiz olan ve dürüst ve doğru iş yaptığına güvendiğimiz serbest gazetecilerden gelir.

Halktan gelen fotoğraflar da vardır. Bunları elbette daha sıkı bir doğrulama sürecinden geçirmek gerekir. Fotoğrafı gönderen kişiyle irtibata geçip ona bazı sorular sorarak fotoğrafı gerçekten kendisinin çektiğinden ve söz ettiği olayın fotoğrafı olduğundan emin olmalısınız.

Bunları yaparken daima ikinci bir kaynaktan da kontrol etmeniz, kişinin gerçekten de olay yerinde olduğundan, başkalarının fotoğrafını alıp kendi fotoğraflarıymış gibi göndermediğinden emin olmanız önem taşır.

Bunu yapmalarındaki amaç her zaman bizi kandırmak olmayabilir. Bazen bize iyilik ettiklerini düşünerek görmek istediğimiz türden fotoğraf gönderebilirler. Bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekir.

Bir diğer fotoğraf kaynağı da şirketlerin promosyon amacıyla dağıttığı görüntülerdir. Bunlar bazen ajans fotoğraflarında da yer alır. Ancak bunları kullanırken oldukça dikkatli olmak, içeriğe uygun kullanmak ve ticari bir ürünü teşvik ediyor durumuna düşmemek önemlidir.

Telif hakkı

Fotoğrafları kullanırken telif hakkına, kullandığımız fotoğrafları yayınlama hakkımızın olduğuna dikkat etmek gerekir.

Ajanslarla anlaşmamız varsa onlardan aldığımız fotoğrafları kullanmamızda sorun yoktur.

Serbest gazetecilerin fotoğrafını kullanıyorsak onlara bu fotoğrafları hangi şartlarda kullanacağımızı açıkça ifade etmemiz gerekir. Haberlerimiz internet sitesinde sürekli kalacağı için onları bundan haberdar etmeye, ayrıca televizyon ve farklı platformlarda da kullanma ihtimalini göz önünde bulundurmaya ve anlaşmamızı ona göre yapmaya dikkat etmeliyiz.

Okurlarımızın çektiği fotoğrafları internet sitemizde kullanmak için, onları, telif hakları hala kendilerinde olmakla birlikte bize kullanım hakkını devrettiklerinden haberdar etmeliyiz.

Diğer kaynaklar: Bazen düzenli fotoğraf kullandığımız ajanslar türünden doğal kaynaklarımız istediğimiz görselleri bulmada yeterli olmayabilir. O durumda özel koleksiyonlara, hatta bireylere başvurup bu görselleri elde etmeye çalışmak gerekebilir.

Bunu yaparken de ne istediğimiz ve ne şekilde kullanacağımız konusunda net bilgi vermemiz önem taşır. İsimlerinin anılmasını istiyorlar mı? Fotoğraflar ne süreyle kullanılacak? Ücret ödenecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekir.

Yayın İlkeleri

Ne tür fotoğrafları kullanıp kullanamayacağımız konusunda BBC’nin katı yayın ilkeleri vardır. Günün her saatinde her yaştan insanın erişimine açık olduğu için özellikle internet yayınında bu önemlidir.

Açılış sayfasına girerken ne göreceğinizi bilemezsiniz. Tepede yer alan ilk haber ciddi ya da hafif bir haber olabilir. Bu nedenle ne sergilediğiniz konusunda çok dikkatli olmanız gerekir.

Bir hikâyeyi sunarken elbette haber kısmını anlatmanız gerekir. Bir haber sitesinin olayları aktarması, bunu da yayın ilkelerine uygun yapması önemlidir. Herhangi bir şüphe halinde Yayın İlkeleri Kurulu’na başvurmalıdır.

Dikkatli olmanız gereken başka bir alan da çocuklarla ilgili konulardır. İngiltere’de çocukların fotoğrafını yayınlamadan önce velilerinin iznini almak gerekiyor. Yayın yapılan ülkede bu konudaki yasal düzenlemeleri öğrenmek önemlidir.

İftira

Fotoğraflar konusunda çok sayıda yasal soruna dikkat etmek gerekir. Bunlardan biri de iftira ve karalama konusudur. Yazı yoluyla olduğu gibi görsel malzeme yoluyla da birilerini karalamış ya da iftira atmış pozisyonuna düşmek mümkündür.

Bir şirket ya da onunla bağlantılı kişiler hakkında bilgi içeren iş dünyası ile ilgili haberlerde bu sorun özellikle öne çıkabilir.

Kullandığınız fotoğrafların haber konusu olan özneleri doğru yansıttığından emin olmanız gerekir.

Konu bir ceza davası ise başkalarının değil ilgili şirketin fotoğrafını kullanmanız önem taşır. Alternatif olarak, herhangi bir şirkete özgü olmayan genel bir fotoğraf kullanabilirsiniz.

Dürüstlük

Fotoğrafları kullanırken doğruları yansıtmak ve dürüst olmak büyük önem taşır. Bir fotoğrafı kesme şekliniz onun anlamını ve fotoğraf etrafında kurulan hikâyeyi tümüyle değiştirebilir.

Bir örnek verecek olursak: Sumatra adasındaki depremden etkilenen bu çocuğu ele alalım. Fotoğrafta çocuğun terk edilmiş bir hali var. Belki ailesini kaybetmiş, belki yakınlarını arıyor gibi.

Fakat aslında fotoğrafın bütününe bakacak olursak durumun böyle olmadığını, çocuğun Kızıl Haç’a ait bir ortamda bulunduğunu, bu kurumdan bir kadının ona yardım ettiğini ve annesinin de yanında olduğunu görürüz. Fakat fotoğrafın kesilerek kullanılmış hali bu gerçek durumu yansıtmadığı gibi, gerçeği maniple ediyor.

İyileştirme

İnternet sayfamızda daha iyi görünmesi için fotoğraflarda basit teknik değişikliklere gidebiliriz. Bazı fotoğraflar ise üzerlerinde daha fazla çalışmayı gerektirebilir.

Bir video klibinden alınmış bir fotoğraf üzerinde, ajanstan ya da doğrudan dijital fotoğraf makinesinden gelen fotoğraftan daha fazla düzenlemeye gitmek gerekebilir.

Fotoğraf altı

Fotoğraflara alt yazı koymak önemlidir. Fotoğrafın kime ve hangi olaya ait olduğuna dair okura bilgi vermeniz gerekir. Fakat sadece bilgi içeren kuru bir alt yazı yazmak yetmez. Alt yazının habere değer katmasını ve okuru habere çekmesini sağlamalısınız.

Personel girişi

BBC’nin iç sistemine bağlantınızı kontrol etmemiz için lütfen bekleyin

Özür dileriz, BBC’nin iç sistemine bağlantınızı teyit edemedik

  • BBC’nin iç sistemine bağlandığınızı lütfen kontrol edin
  • Açmak istediğiniz bağlantının doğruluğunu lütfen kontrol edin
Kapatıp devam edin

BBC sisteminde teyit edildiniz

Kapatıp devam edin