Hel, Baro, Kordhi

Saxaafadda iyo luqadda waa wax aan la kala sooci karin. Qiimeynta BBC waa in la hubiyo in wararku ay sax yihiin loona isticmaalo luqad iyo qaab sax ah. Boggan waxa uu faahfaahinayaa anshaxa BBC, isagoo u dulmaraya dadka isticmaala qaababka kala duwan ee wararka looga sameeyo hey'adda dhexdeeda.

Search for content

Staff sign-in

Please wait while we check that you are connected to the BBC internal network

Sorry, we couldn't confirm that you were on the BBC internal network

  • Please check that you are connected to the BBC internal network
  • Please check the link you are trying to access is correct
Close and continue

You are confirmed on the BBC network

Close and continue