Бейтараптуулук бизди багыттоочу принцип

Бейтараптуулук жаңылык таркатуудагы башкы талаптардын бири деп саналат. Сиздин берүүдө бул талап сакталганын кантип камсыздайсыз?

Бейтараптуулук Би-Би-Сидеги ишибиздин эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири. Биз маселенин эки тарабын тең калыс чагылдырганыбыз үчүн бизге ишеним бар.

Би-Би-Си Академиясынын бул видеосунда продюсер Акчолпон Койчиева жаңылыктар кандайча тандалып, аны текшерүүнүн жана бейтарап чагылдыруунун кандай жолдору бар экенин,  эгер башка тараптан аргумент алуу мүмкүн болбосо эмне кылуу керек экенин түшүндүрөт. 

Staff sign-in

Please wait while we check that you are connected to the BBC internal network

Sorry, we couldn't confirm that you were on the BBC internal network

  • Please check that you are connected to the BBC internal network
  • Please check the link you are trying to access is correct
Close and continue

You are confirmed on the BBC network

Close and continue