Редакциялык саясат

Теле, радио жана онлайн кызматтарынын этикасы жана баалуулуктары боюнча Би-Би-Синин көрсөтмөлөрү сөзсүз сакталууга тийиш.

Би-Би-Си Дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болсо да сакталууга тийиш болгон теле, радио жана онлайн кызматтарынын этикасы жана баалуулуктары боюнча көрсөтмөлөрдү иштеп чыккан.

Эң негизги журналисттик баалуулуктар: чындык жана тактык, бейтараптуулук, көз карандысыздык, коомдук кызыкчылык, аудидория алдындагы жоопкерчилик болуп саналат.

Күнүмдүк ишиңизге таасир эте турган айрым көрсөтмөлөрдү келтирели. Бул тажаткан узак тизме деле эмес. Алар белгилүү  бир кырдаалга жараша айырмаланышы мүмкүн. Күмөн санаганда кеңеш сураңыз.  

Окуяны биринчи болуп айткыңыз келет, бирок ал туура чагылдырылышы керек. Би-Би-Си кабарчысы үчүн тездикке караганда тактык көбүрөөк маанигее ээ. Окуяны өзүңүз көрүп, маалымат чогултууга  умтулуңуз. Социалдык тармактарга чыккан же бир эле булакта айтылган окуяны факт катары кабарлоого жол берилбейт.

  • Бейтараптуулук фактыларды карап жатканда сизден акыйкаттуулукту, ачык-айрымдуулукту, объективдүүлүктү талап кылат. Анүчүн сөзсүз эле ар бир кабарлаган сайын ар тараптын аргументин келтирүүнүн кажети жок. Сөзсүз эле ар бир көз карашка  ар дайым бирдей убакыт беришим керек дебеңиз.
  • Эч бир жагдайда сиз же Би-Би-Си үчүн иштеген башка адам сырткы уюмдан же контрибютордон жеке пайда албаш керек. Сиздин жол кирени, жаткан жериңиз үчүн акыны жана башка керектөөңүздү Би-Би-Си камсыздап берет.
  • Би-Би-Синин кабарчысы катары жеке блог жазам десеңиз адегенде редактор менен талкуулап алыңыз. Алар сизди себепсиз токтотпойт, бирок кандай тобокелдүү учурлар же карама-каршы кызыкчылыктар болушу мүмкүн экенин чогуу белгилеп аласыңар. Эгер блог жазсаңыз, анда кандайдыр саясий артыкчылыкты билдирбеңиз, бул өзүңүзгө да Би-Би-Сиге да зыян кылышы мүмкүн.
  • Демейде Би-Би-Си үчүн материал жасаш үчүн кайсы бир өлкөгө туристтик виза менен кирүүгө болбойт. Виза чектөөсүнөн тышкары болуу үчүн туристтик виза менен кирүүнү көздөсөңүз сөзсүз жетекчи редактор менен сүйлөшүңүз.
  • Кээде коомчулук билиши зарыл болгон маалыматты анонимдүү (аты аталбаган) булактан гана алууга мүмкүн болгон учурлар болот. Бул айла жоктун иши. Атыңыз аталбайт деп жеңил убада бере бербеңиз. Ал эми убада берилген соң аны аткаргыдай болуңуз. Баяндама обого чыга турган болсо  редакторуңуз сизге маалымат берген кишинин ысмын билүүгө укуктуу.
  • Эгер берүүгө жаш балдарды же өспүрүмдөрдү катыштырсаңыз алардан макулдук алышыңыз зарыл. Алардын ата-энеси же жоопту кишиси (мыйзамдуу түрдө жоопкерчиликти алган же мугалими) макулдук бериши керек. Бала канчалык жаш болсо жоопту адамдан макулдук алуу боюнча мыйзамдык талап ошончолук катуу.
  • Авариялар, табигый кырсыктар, толкундоолор, согуш тууралуу кабарлап жатканда кайрымдуулук сезими менен коомдук кызыкчылык ортосунда тең салмакты сактаңыз, зарыл болбогон жерде бирөөнүн жеке купуя маалыматын ачпаңыз. Жарадар болгон, же жакындарынан айрылган кишилер менен маектешүүнү алардын достору, туугандары аркылуу уюштуруңуз.
  • Кээде контрибюторлор интервью берүү же программага катышуу үчүн кандайдыр шарт коюшат. Дээрлик көпчүлүк учурларда БиБиСи редакциялык көзөмөлүнөн баш тартууга макул болбойт.  Мисалы, эгер киши кайсы бир маселе эч козголбосун деп шарт койсо, же суроолор алдын ала дыкат талкууланмайынча интервью бербейм десе, сиз башка кишини издеңиз же редактордон кеңеш сураңыз.

Staff sign-in

Please wait while we check that you are connected to the BBC internal network

Sorry, we couldn't confirm that you were on the BBC internal network

  • Please check that you are connected to the BBC internal network
  • Please check the link you are trying to access is correct
Close and continue

You are confirmed on the BBC network

Close and continue