گزارشدهی میانگین‌ها، درصدها و داده‌ها

فهمیدن اعداد و ارقام برای ارایه یک مطلب بسیار مهم است. وقتی درباره میانگین‌ها و درصدها حرف می‌زنید، محتاط باشید. به دلیلی این که زمینه و چارچوبی که این مقادیر در یک مطلب ارایه می‌شود مهم است و انحراف از قواعد گاهی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

به عنوان مثال: به‌طور میانگین افراد چند پا دارند؟

پاسخ ۲ نیست. در واقع میانگین در این صورت مقداری کمتر از آن است.

به این دلیل که عدد میانگین به‌خاطر موجودیت اقلیت خیلی کوچکی از افرادی که یک پا و یا هیچ پا ندارند، می‌تواند تغییر کند.  

فکر نکنید زمانی که هر بار میانگینی را به‌کار می‌برید به‌نحوی از اکثریت حرف زده‌اید. حد اوسط بیانگر میانه یک رقم است. میانگین‌ها در زمینه‌های گسترده‌ای کاربرد دارد.

به‌طور مثال: رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کل کشور است. برخی از بخش‌ها ممکن است سریع‌تر رشد کند، برخی دیگر ممکن است به کندی رشد کند.

برخی اوقات، مقادیری که در وسط دو نقطه متقابل(بیشترینه‌ها) قرار می‌گیرد، اهمیت کمتری نسبت به مقادیر حد اکثر (اکستریم) دارد.  

تعریف میانگین‌ها

اگر مقداری داده داشته باشیم و آن‌را مثلاً روی نمودار مرتب کنیم، برای پیدا کردن حد وسط این داده‌ها سه پارامتر وجود دارد: میانگین، میانه و مد (رقمی عام‌تر از دیگر ارقام)

’’ برخی اوقات، مقادیری که در وسط دو نقطه متقابل(بیشترینه‌ها) قرار می‌گیرد، اهمیت کمتری نسبت به مقادیر حد اکثر(اکستریم) دارد.’’

بیشتر اوقات، کلمه "میانگین" را بجای اوسط (mean) بکار می‌برند. بطور مثال: درامد مجموعی همه افراد را جمع و سپس تقسیم بر شمار مجموعی مردم می‌کنند.

میانه درآمد، مقدار درآمدی است که از نظر ارزش در وسط قرار بگیرد.

مد(رقمی عامتر ازهمه) رقمی است که نسبت به سایر ارقام، بیشتر تکرار شده باشد.

اگر می‌خواهید درباره چیزی حرف بزنید که "ویژه" است، ببینید که کاربرد کدام یکی از این مفاهیم به آن مناسب‌تر است.

میانگین‌ها خلاصه بی‌درنگ آنچه که وجود دارد و اتفاق می‌افتد، است. در کاربرد آنها محتاط باشید و درباره اینکه چه منظوری را خواهد رساند، فکر کنید. 

احتمال خطر و درصدها

مطالبی که راجع به خطرات سبک زندگی به‌خصوصی هشدار می‌دهد و یک علامت درصدی (%) بزرگ هم کنارش می‌کوبند، معمول است. 

به‌طور مثال، گزارش‌هایی که در آن ادعا می‌شود "اگر این یا آن کار را بکنید درصد احتمال ابتلا به سرطان، فلان درصد افزایش خواهد یافت". اینها اطلاعات خوبی است و این کار خبرنگاران است که مردم را چنین خطراتی اگاه کنند. ولی بیشتر این مطالب بی‌معنی‌ است. زیرا هرچند مبتنی بر اعداد است، از این اعداد معمولاً چیز مفیدی به دست نمی‌آید. 

این اعداد باید تشریح شود و قبل از این که بتواند یک داستان واقعی را بیان کند، باید در یک زمینه قرار داده شود. بطور مثال: مفهوم و هدف گزارشی که درباره افزایش۱۰۰ درصدی چیزی حرف می‌زند بستگی به ارقام اساسی اولیه آن دارد.

این‌که آیا درباره چیزی حرف می‌زنند که از یک به یک میلیون رسیده و درصدی‌اش دو برابر شده است؟ یا چیزی است که از ۴ به ۱۰ رسیده و درصدی اش دو برابر شده است؟ در حالت دومی افزایش ۱۰۰ درصدی اهمیت دارد، ولی در حالت اولی این افزایش بی‌معنی است.

زمینه یا چارچوب درصدی که درعنوان مطالب قرارمی‌گیرد، بسیار مهم است. باید موضوعی را روشن‌تر و مرتبط بیان کنیم تا به مطالب جنبه انسانی بدهیم:

  • هرگز احتمال خطر را در چارچوب درصدی انتزاعی گزارش نکنید. درصدی تا هنگامی که در یک زمینه مشخص گذاشته نشده، معنایی ندارد.
  • روشن بسازید که درباره چه نوع احتمال خطر حرف می‌زنید و گزارش کردن این خطر بر چه کسانی تاثیر می‌گذارد.
  • روشن سازید که این درصدی به مفهوم واقعی به چه معنا است.
  • اصل داستان پشت ارقامی را که در عناوین خبر ذکر شده پیدا کنید. درباره اهداف احتمالی پنهانی آگاه باشید.
  • احتمال خطر می‌تواند باعث ترس مردم شود. آنرا متناسب نگهدارید.

اطلاعات یا داده‌ها

داده‌ها بر جهان ما فرمانروایی می‌کند و برای میلیون‌ها مطلب خبری چارچوب فراهم می‌کند. ولی معمولاً به‌جای اینکه اول به داده‌ها توجه کنیم و بعد تصمیم بگیریم با اصل مطلب چگونه برخوردی کنیم، وسوسه می‌شویم اول بدانیم که داستان چه است و بعد برای حمایت از مفروضات خود، در جست‌وجوی فاکت‌ها وحقایق شویم.

این آسان است که پیشاپیش فکر کنیم درباره چیزی که در واقع فقط یک تصور فرضی است، می‌دانیم. در این مورد بازهم، برای اینکه داده‌ها و اطلاعات مفهوم درستی ارایه کند و استفاده خوبی از آن بتواند شود، چارچوب و زمینه مهم است:

  • برای ارایه مطلب خود مطمین شوید که اطلاعات و داده‌های درستی را انتخاب کرده‌اید. تنها تحلیل و تجزیه داده‌های خاص، موارد صرفاً خاصی را درباره موضوع یک مطلب به دست خواهد داد.
  •  آنچه را که فقط تصور می‌کنید می‌دانید، لزوماً همیشه درست نیست. اطلاعات و داده‌ها می‌تواند غافلگیرکننده و چالش‌برانگیز باشد.
  • اطلاعات و داده‌ها معمولاً می‌تواند موضوعی بزرگتر از آنچه را که انتظار دارید، ارایه کند. پس ذهن تان را باز بگذارید و مجال و فضای بیشتری برای آن موضوع در نظر داشته باشید. 

ورود کارمندان

لطفا صبر کنید تا ببینیم آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید

متاسفانه نتوانستیم اتصال شما را پیدا کنیم

  • لطفا ببینید آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید
  • لطفا ببینید آیا لینک واردشده شما درست است
بستن و ادامه

اتصال شما به شبکه باموفقیت تایید شد

بستن و ادامه