خبرنگاری با تلفن هوشمند: عکس

عکاسی با تلفن‌های هوشمند کاری ساده است. با این حال می‌توانید با رعایت نکاتی که مارک سِتِل، مربی استفاده از تلفن هوشمند در بی‌بی‌سی، مطرح می‌کند عکس‌های بسیار بهتری بگیرید.

آیا تا به حال به تکنیک مناسب عکاسی با تلفن هوشمند فکر کرده‌اید؟

مارک سِتِل می‌گوید برای عکاسی با تلفن هوشمند بهتر است از فریم‌بندی افقی استفاده کنیم چون "قاب عکس‌های وبسایت بی‌بی‌سی و خیلی‌های دیگر معمولا همیشه افقی است."

تلفن‌های هوشمند می‌توانند بسیاری از شاخصه‌های عکس را به شکل خودکار تنظیم کنند. با این حال بهتر است سعی کنید کنترل فکوس و باقی تنظیمات را در دست بگیرید تا عکس با همان خصوصیاتی که می‌خواهید گرفته شود.

مارک سِتِل همچنین پیشنهادات خوبی در رابطه با حفظ ثبات دوربین در جریان عکاسی و فرستادن عکس برای دیگران دارد.

ورود کارمندان

لطفا صبر کنید تا ببینیم آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید

متاسفانه نتوانستیم اتصال شما را پیدا کنیم

  • لطفا ببینید آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید
  • لطفا ببینید آیا لینک واردشده شما درست است
بستن و ادامه

اتصال شما به شبکه باموفقیت تایید شد

بستن و ادامه