شبکه‌های اجتماعی در جوامع بسته

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بعضا تنها راه کسب خبر از کشورهایی است که دسترسی خبری به آن‌ها به دلایل سیاسی، اجتماعی و یا حتی جغرافیایی مشکل است. یوهانس دل، دبیر آسیای میانه در سرویس جهانی بی‌بی‌سی، می‌گوید پیروی صرف از موضوعات داغ کار درستی نیست.

در بسیاری از کشورها، رسانه‌های حکومتی تنها منابع کسب خبر اند که به خاطر تابعیت کامل از حکومت چندان قابل اعتماد نیستند. در چنین شرایطی، شبکه‌های اجتماعی به یکی از منابع شما برای دسترسی به اخبار تبدیل می‌شوند.

اما حرف و خبر در شبکه‌های اجتماعی زیاد است و شما قطعا نمی‌توانید همه موضوعات داغ را واقعی و دارای ارزش خبری قلمداد کنید.

یوهانس دل، دبیر آسیای میانه در سرویس جهانی بی‌بی‌سی، می‌گوید "نباید صرفا موضوعاتی را دنبال کرد که مقبولیت عمومی دارند. این‌که یک خبر بارها توییت شده باشد نشانه صحت آن نیست."

تایید صحت خبر و استفاده از منابع معتبر همیشه مهمتر از گزارش سریع خبر است.

ورود کارمندان

لطفا صبر کنید تا ببینیم آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید

متاسفانه نتوانستیم اتصال شما را پیدا کنیم

  • لطفا ببینید آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید
  • لطفا ببینید آیا لینک واردشده شما درست است
بستن و ادامه

اتصال شما به شبکه باموفقیت تایید شد

بستن و ادامه