فن خواندن خبر

شیوه بیان و ساختار متن بر انتقال خبر به مخاطب تاثیرگذار است. مینه بکتاش، رئیس بخش افغانستان بی‌بی‌سی، در این باره توضیح می‌دهد.

برای انتقال درست یک خبر یا گزارش به مخاطبان تلویزیون و رادیو باید به چند نکته مهم مانند ساختار نوشتاری متن، شیوه بیان و همچنین استفاده درست از دستور زبان دقت کرد.

مینه بکتاش می‌گوید: "سعی کنید جمله‌هایی که می‌نویسید کوتاه باشد تا مخاطب مفهوم جمله‌ها را گم نکند. همیشه به یاد داشته باشید که می‌توانید خیلی راحت با فشار بی‌جا روی یک کلمه معنی یک جمله را کملا عوض کنید."

فرقی نمی‌کند که مخاطب شما کیست. باید با همه برخوردی یکسان داشته باشید. نباید یک مقام دولتی را "شما" خطاب کرد و به یک کارگر عادی "تو" گفت یا، مثلا، آقایان را "شما" خطاب کرد و برای مخاطب قرار دادن خانم‌ها از "تو" استفاده کرد.

مینه بکتاش می‌گوید: "فرهنگ کشور مخاطب را نظر بگیرید. مثلا در کشورهای غربی می‌توان حتی نخست‌وزیر را به اسم اولش یاد کرد اما در بسیاری از کشورها، از جمله افغانستان، خطاب کردن افراد با اسم اولشان نوعی بی‌احترامی تلقی می‌شود."

ورود کارمندان

لطفا صبر کنید تا ببینیم آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید

متاسفانه نتوانستیم اتصال شما را پیدا کنیم

  • لطفا ببینید آیا به شبکه داخلی بی‌بی‌سی وصل هستید
  • لطفا ببینید آیا لینک واردشده شما درست است
بستن و ادامه

اتصال شما به شبکه باموفقیت تایید شد

بستن و ادامه