BBCSomali.com

Dir boggan:

(none)

* Buuxinta lagala baahan yahay.

Ku:
Ka:

Email uu soo diray Saaxiib

Faahfahainta aad ku qorto bogga looma isticmaali doono email aan la dalban, lagamana iibin doono qayb sadexaad. <a target= Warbixinta xogta gaarka ah

Ka ogow faahfaahin ku saabsan adeegga saaxiib u dir email qaybteena Suaalaha badanaa la waydiiyo

Baraha laga galo

  1. Baraha caawinta