Dir boggan:

28 Xadgudubyada Xuquuqda Aadanaha

* Muujinaya qaybaha qasabka ah.

Ku:
Ka:

Iska fogayn email saaxiib

Faahfahainta aad ku qorto bogga looma isticmaali doono email aan la dalban, lagamana iibin doono qayb sadexaad. Warbixnada xogta gaarka ah

Ka ogow faahfaahin ku saabsan adeegga saaxiib u dir email qaybteena su'aalaha badanaa la iswaydiiyo.

Baraha laga galo

  1. Baraha caawinta
Dib ugu laabo dusha