Gwybodaeth: Tic Toc - Penigamp


Dysgwch sut i ddweud yr amser yn Gymraeg gyda help y gwcw grawclyd! Mae hi'n 'amser' chwarae...

Sut i chwarae

Dewiswch naill ai'r adran Ymarfer neu Chwarae.

  • Ymarfer: Dysgwch sut i ddweud yr amser yn Gymraeg drwy symud bysedd y cloc. Cliciwch ar y botwm CHWARAE i glywed sut i ddweud yr amser yn Gymraeg. Cliciwch ar y botwm DANGOS Y GEIRIAU i weld y geiriau.

  • Chwarae: Cliciwch ar y botwm CHWARAE i wrando ar yr amser. Yna symudwch fysedd y cloc i'r amser cywir. Cewch chi geisio ddwy waith, wedyn bydd y cloc yn dangos yr amser cywir i chi. Bydd y gwcw yn rhoi'r sgôr i chi.

Cliciwch yma i fynd i weithgaredd Tic Toc

Cysyllytiad â'r cwricwlwm

Dyma gêm apelgar a rhyngweithiol i ymarfer sut i ddweud yr amser yn Gymraeg gan ddefnyddio'r thema Yr Amser. Ceir tair lefel yn y gêm hon, sy'n ymarfer y canlynol:

  • Lefel 1: ar yr awr a hanner awr wedi'r awr
  • Lefel 2: chwarter wedi/chwarter i/munudau wedi/munudau i'r awr
  • Lefel 3: cyfuniad o'r ffurfiau uchod

Yn yr ystafell ddosbarth

Gellir defnyddio Tic Toc yn annibynnol neu fel gweithgaredd dosbarth. Anogwch y myfyrwyr i fynd i'r adran Ymarfer yn gyntaf, cyn gweithio drwy'r lefelau gwahanol yn yr adran Chwarae.

Pan ydych chi'n hyderus fod y myfyrwyr yn gallu dweud yr amser, dewch â'r cloc yn fyw yn yr ystafell ddosbarth drwy ofyn i'r plant ddefnyddio eu breichiau i gynrychioli bysedd y cloc.

Dangoswch yr adran Chwarae ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol gan ddefnyddio'r botwm sgrîn lawn, cliciwch ar y botwm sy'n fflachio a gofynnwch i'r myfyrwyr wrando ar y sain. Nawr, dylai'r myfyrwyr symud eu breichiau i gynrychioli'r amser cywir maent newydd ei glywed.

Yn seiliedig ar yr hyn mae'r rhan fwyaf o'r dosbarth yn ei ddangos gyda'u breichiau, gofynnwch i un plentyn symud bysedd y cloc ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol i gyd-fynd â barn ei gyfoedion a derbyn adborth gan y gwcw.

Pe dymunir, gellir dangos y testun fel cymorth ychwanegol drwy glicio ar y botwm 'Dangos y geiriau'.Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.