Gwybodaeth: Clic am Gic - Penigamp

Clic am GicProfwch sgiliau pêl-droed Llew! Gwnewch yn siŵr ei fod yn cadw'r bêl yn yr awyr trwy glicio ar yr ateb cywir.

Sut i chwarae

Gwnewch yn siŵr fod Llew yn cadw'r bêl yn yr awyr trwy ateb y cwestiynau'n gywir. Cliciwch ar yr ateb iawn ar y bwrdd sgorio. Os dewiswch chi'r un cywir, bydd Llew yn perfformio tric a byddwch yn sgorio pwynt. Os ydych chi'n anghywir, bydd Llew yn gollwng y bêl a byddwch chi'n colli bywyd. Bydd y cwestiwn yn ailymddangos ac yn rhoi cyfle i chi geisio eto. Gallwch wrando ar y cwestiynau dro ar ôl tro drwy symud y llygoden dros y geiriau.

Cliciwch yma i fynd i weithgaredd Clic am Gic

Cysylltiad â'r cwricwlwm

Gan ddefnyddio'r thema Chwaraeon, mae'r gêm hon yn ffordd hwyliog a rhyngweithiol i ymarfer ateb yn garadarnhaol ac yn negyddol yn y Gymraeg. Ceir pedair lefel, sy'n ymarfer y canlynol:

  • Lefel 1: ateb yn gadarnhaol gan ddefnyddio'r ffurfiau Oes, Ydw, Ydy
  • Lefel 2: ateb yn negyddol gan ddefnyddio'r ffurfiau Nac oes, Nac ydw, Nac ydy
  • Lefel 3: ateb yn gadarnhaol neu'n negyddol gan ddefnyddio'r ffurfiau yn Lefelau 1 a 2
  • Lefel 4: defnyddio cyd-destun i ddewis atebion cadarnhaol neu negyddol

Yn yr ystafell ddosbarth

Gellir defnyddio Clic am Gic yn annibynnol neu fel gweithgaredd dosbarth. Ymarferwch y gwahanol ffyrdd o ateb yn gadarnhaol ac yn negyddol yn Gymraeg gyda'r myfyrwyr, gan sicrhau eu bod wedi dysgu'r eirfa berthnasol ar gyfer y gêm. Isod, ceir detholiad o'r geiriau a ddefnyddir yn y gêm.

Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau o bedwar ac, yn ddibynnol ar eu gallu, gofynnwch iddynt chwarae lefel arbennig, neu bob un o'r lefelau yn Clic am Gic. Mae'r cwestiynau wedi'u dewis ar hap, felly os ydynt yn colli eu tri bywyd cyn gorffen y 10 cwestiwn sydd ym mhob lefel, anogwch nhw i geisio eto ac anelu am y sgôr uchaf posibl. Bydd hyn yn atgyfnerthu'r patrymau iaith a'r eirfa.

Nawr, gofynnwch i'r grwpiau ysgrifennu cyfweliad chwaraeon ar gyfer sioe deledu, gan ddefnyddio'r iaith maent newydd ei dysgu. Gofynnwch i'r grwpiau actio a ffilmio'r cyfweliadau a'u dangos i weddill y dosbarth.

Enwau Cymraeg Enwau Saesneg
pêl-droed football
pêl ball
cwpwrdd cupboard
gwisg nofio swimsuit
pwll nofio swimming pool
clwb chwaraeon sports' club
gogls nofio swimming goggles
ras race
maes chwarae playing field
esgidiau pêl-droed football shoes
pêl-fasged basketball
pêl-rwyd netball
wal ddringo climbing wall
Berfau Cymraeg Berfau Saesneg
hoffi to like
chwarae to play
cefnogi to support
sglefrio to skate
mynd to go
sglefrfyrddio to skateboard
rhedeg to run
dringo to climb
gwylio to watch
dawnsio creadigol creative dancing
mwynhau to enjoy
nofio to swim
eisiau to want


Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.