Storïau

Be a Space Ace!

Zoom through space to find stories, songs and games for Welsh learners aged between 5 and 7.


Stori 1 - O Dan y Môr
Darllenwch y stori hon i ddarganfod yr hyn sy'n digwydd pan fydd creaduriaid y môr yn ymweld â byd tanfor anhygoel. Mae'r plant yn mynd ar grwydr ac yn cwrdd ag ysbryd dim ond y nhw sy'n gallu ei weld!

Mae'r stori'n canolbwyntio ar:

Cwestiynau ac atebion
• Pwy wyt ti?
• ...ydw i
• Ble mae...?
• Ble mae'r cwch?
• Dyma...
• Dyma fi.

Gorchmynion
• Dewch
• Gwrandewch.

Dywediadau Cyfarwydd
• Dim diolch
• Dim problem!
• O diar!
• Hyfryd
• Bendigedig.

Stori 2 - Y Goeden Fach Oer
Mae coeden balmwydd ifanc yn cael ei chipio o wlad gynnes a'i chario i Gymru gan adael ei ffrindiau ar ôl. Mae'r tywydd yn ei diflasu ond pan ddaw'r haf mae hi yn ei helfen.

Mae'r stori'n canolbwyntio ar:
• Sut mae'r tywydd?
• Mae hi'n heulog/wyntog/oer/bwrw glaw/bwrw eira
• Dw i'n hoffi'r haul/glaw/eira/gwynt
• Dw i ddim yn hoffi'r glaw/gwynt/eira
• Dw i eisiau mynd adre'
• Dw i ddim eisiau mynd adre'
• Bore da
• Gwych
• Da iawn
• Dw i'n hapus yma.

Stori 3 - Bwlis
Stori am dri bwli o'r enw Harri, Barri a Mari yw hon. Gallwch chi ddewis dau ddiwedd gwahanol i'r stori wrth i chi ei darllen a'i gwylio.

Mae'r stori'n canolbwyntio ar:

Cyfarch
• Bore da.

Teimladau
• Sut wyt ti?
• Dw i wedi blino
• Dw i'n ofnadwy.

Gofyn
• Ga i'r ..?
• Cei / Na chei
• Dw i eisiau.

Gorchymyn
• Agor y bag
• Brysia / Brysiwch
• Dewch.

Dywediadau
• Bobol bach
• Ych â fi
• Trueni.
Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.