Rhestr gemau

Be a Space Ace!

Zoom through space to find stories, songs and games for Welsh learners aged between 5 and 7.

Rhestr gemauStoriau a gemau

Bwlis

Bwlis

Dilynwch stori'r tri bwli drwg - Harri, Barri a Mari.


O Dan y Môr

O Dan y Môr

Beth sy'n digwydd pan fydd creaduriaid y môr yn ymweld â byd tanfor anhygoel?


Y Goeden Fach Oer

Y Goeden Fach Oer

Mae coeden balmwydd ifanc yn cael ei chipio o wlad gynnes a'i chario i Gymru gan adael ei ffrindiau ar ôl.


Caneuon

Band ffantastig ydyn ni

Band ffantastig ydyn ni

Mae'r creaduriaid o'r gofod Llyg, Yng, Soch, Del a Pert yn cyflwyno eu hunain ac yn gofyn i'r lleill sut maen nhw'n teimlo.


Io, io, ie, io!

Io, io, ie, io!

Rapiwch gyda Soch, Yng, Llyg, Del a Pert a gwnewch y symudiadau!


Ga i fod yn y band?

Ga i fod yn y band?

Gwrandewch ar y gân i ddarganfod pwy sydd eisiau chwarae'r tambwrin, y gitâr, y drwm a'r piano.


Help ieithyddol

Bliblob

Bliblob

Eich arbenigydd ar y geiriau a'r patrymau iaith sy'n cael eu defnyddio yn y storïau a'r caneuon.


Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.