Caneuon

Be a Space Ace!

Zoom through space to find stories, songs and games for Welsh learners aged between 5 and 7.


Cân 1 - Band Ffantastig Ydyn Ni

Canwch gyda'r creaduriaid o'r gofod wrth i chi wrando ar Llyg, Yng, Soch, Del a Pert yn cyflwyno eu hunain ac yn gofyn i'r lleill sut maen nhw'n teimlo.

Mae'r patrymau iaith canlynol yn y gân hon:

• Dyma ni
• ...ydyn ni
• ...ydw i
• Wir i ti
• Bore da
• Shwmai
• Sut wyt ti?
• Dw i'n ofnadwy/weddol
• Dw i wedi blino.

Cân 2 - Io, io, ie, io!

Mae'r gân hon yn rhoi cyfle i blant rapio gyda Soch, Yng, Llyg, Del a Pert. Mae hi'n llawn geiriau sy'n odli (sy'n gorffen gyda -io neu -o) ac mae yna symudiadau i'w gwneud!

Mae'r patrymau iaith a'r berfau canlynol yn y gân hon:

• Dw i'n hoffi
• rapio
• dawnsio
• cuddio
• neidio
• cerdded
• rhedeg
• chwarae gyda io-io
• sgipio
• dringo
• nofio
• siglo
• sglefrio.

Cân 3 - Ga i Fod yn y Band?

Canwch gydag Yng, Soch, Del a Pert sydd am ymuno â band Llyg. Gwrandewch ar y gân i ddarganfod pwy sydd eisiau chwarae'r tambwrin, y gitâr, y drwm a'r piano.

Mae'r patrymau iaith canlynol yn y gân hon:

• Ga i/i'r...plis?
• Cei
• Dyma ti
• Ga i fod...?
• Un, dau, tri a ...
Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.