Pyst pren

Gan Cynthia Dodd, Rhymni

Pan oedd glowyr yn defnyddio pyst pren i gynnal y to roedd un fantais fawr. Pan oedd y to ar fin dod lawr neu ddymchwel, byddai'n bosib clywed swn o flaen llaw yn dod o'r pyst pren. Doedd dim rhybudd o gwbl gyda rhai dur. Roedd dad yn dweud ei bod yn bosib clywed rhyw 'twang' mawr cyn i'r to ddod i lawr ar eich pennau chi.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.