Coal House at War


Ynglŷn â Coal House at War

Mae'r ail gyfres o Coal House wedi dychwelyd i BBC Cymru - y tro yma dan gysgod rhyfel.

Fis Hydref 2008 anfonwyd tri theulu yn ôl mewn amser i weld sut roedd bywyd mewn cymuned lofaol yng Nghymru yn 1944.

Dewiswyd y teulu Griffiths o Rydaman, y teulu Paisey o Gaerdydd a'r teulu Tranter Davies o Ferthyr Tudful o blith cannoedd o ymgeiswyr oedd yn awyddus i gyfnewid bywyd prysur y 21ain ganrif am ffordd o fyw symlach a chael cip ar sut roedd pobl yn byw yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae'n rhaid i'r teuluoedd ymdopi â dogni bwyd, bygythiad cyrchoedd awyr, blacowts a thrin y tir tra'n byw yn un o fythynnod bach cyfyng y 1940au a godwyd i'r glöwyr ar y bryniau ger Blaenafon.

Fel y gwelwyd yn y gyfres gyntaf, mae dynion a bechgyn dros 14 oed yn gorfod wynebu'r caledi o gerdded dros y mynydd ym mhob tywydd i weithio diwrnod hir fel glöwyr ym mhwll Blaentillery Rhif 2 - y pwll olaf o'i fath ym Mhrydain sy'n dal i gael ei weithio. Mae'n rhaid iddyn nhw hefyd ddelio â gofynion perchennog y pwll, Mr Blandford.

Yn y cyfamser mae'r menywod yn gorfod rhedeg y cartref dan amodau bywyd 1944 gan ymgymryd â gwaith cyfnod y rhyfel a dyfeisio ffyrdd newydd o ddefnyddio blawd corn a'r dognau prin sydd ganddyn nhw i fwydo eu teuluoedd.

Y tro yma hefyd mae gan y teuluoedd ymwelwyr: ifaciwîs sy'n hiraethu am adref a rhai o'r Bevin Boys a gafodd eu galw i ymladd ac yna eu hanfon i gloddio am lo.

Darlledir Coal House ar BBC One Wales ac mae'n gynhyrchiad gan Indus Films i BBC Cymru.

Your comments

Microphone

What did you think of Coal House at War? Send us your comments.

Tell us a war story

Child in a gas mask

Tell us you or your family's stories and recollections of living through World War II


BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.