BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Catchphrase, Dyma'r NewyddionCatchphrase

BBC Homepage
Wales Home
Learn Welsh


Catchphrase

Ysbyty Brynaber

Original Catchphrase

Cam ymlaen

The Lloyds

Dyma'r Newyddion

Grammar

Message board


Contact Us

lesson, gwers
BWLETIN 8
raGwrandewch
Cwestiynau
Geirfa


1. Gwrthododd llywodraeth Indonesia ganiatáu i lu arfog y Cenhedloedd Unedig fynd i Ddwyrain Timor i gadw trefn. Wrth i'r trais barhau yn y wlad, mae degau o filoedd o gefnogwyr annibyniaeth wedi gorfod ffoi.

2. Daeth y gwarchae yn senedd Armenia i ben heddiw a chafodd dwsinau o bobl oedd yn cael eu dal yn wystlon eu rhyddhau. Cyhoeddodd Arlywydd y wlad dridiau o alaru cenedlathol i gofio'r Prif Weinidog a'r saith arall gafodd eu lladd yn y brifddinas, Yerevan.

3. Mewn cyfarfod brys yn Llundain ddoe, penderfynodd gweinidogion tramor y Gymanwlad wahardd gweinidog Pakistan o'u cymdeithas. Mae'r weithred hon yn cael ei gweld fel cam cynta'r gymuned ryngwladol at ynysu'r gyfundrefn filwrol a gipiodd yr awenau yno'n ddiweddar.

4. Mae heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i honiadau fod Piwma'n byw 'n wyllt ym mynyddoedd y Preseli. Cafodd plismyn eu galw i archwilio gweddillion corff dafad ar fferm ger Maenclochog. Mae llawer o bobl eraill hefyd yn honni iddyn nhw weld cath fawr yn yr ardal.

5. Cafodd cwmni Kronospan yn y Waun ger Wrecsam ddirwy o saith deg pump o filoedd o bunnau wedi dwy ddamwain yn eu ffatri - a arweiniodd at farwolaeth un dyn a dihangfa lwcus i un arall. Dywedodd y Barnwr yn Llys y Goron, Yr Wyddgrug y gellid bod wedi osgoi'r damweiniau gydag ychydig mwy o ofal.

6. Yn ystod eu cyfarfod blynyddol, pleidleisiodd Cangen Caernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru o blaid gwrthwynebu penodiad Christine Gwyther yn Llefarydd ar Amaeth yng nghabinet y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r aelodau'n credu bod Ysgrifennydd y Cynulliad, Alun Michael, wedi sarhau'r ffermwyr trwy benodi llysieuwraig i'r swydd.

7. Yn dilyn tân mewn tŷ teras yn Dover, bu farw dau o blant bach a'u mam. Ceisiodd rhai o'r cymdogion fynd i mewn i'r tŷ i achub y teulu, ond trechwyd nhw gan y mwg.

8. Yn Llys y Goron, Caernarfon, carcharwyd dyn o Fangor am dair blynedd am fod â chyffuriau yn ei feddiant. Daeth plismyn o hyd i gannabis a thabledi 'ecstasy' yn nhŷ Ronald Simons, yn dilyn galwad ffôn ddi - enw.

9. Mae nifer y diwaith yng Nghymru wedi gostwng unwaith eto. Ym mis Medi roedd chwe deg un o filoedd o bobl yn ddi - waith ac yn hawlio budd - dal, - pump y cant yn is na'r cyfanswm y mis diwetha'.

10. Ac yn America heddiw, cafodd un o'r ffrogiau enwocaf yn y byd - honno wisgodd Marilyn Monroe i ganu "Pen - blwydd Hapus" i'r Arlywydd Kennedy - ei gwerthu am un filiwn a thri chan mil o ddoleri. Dywedodd y prynwr ei fod yn credu iddo gael bargen.

language tools
dictionary
Help / Cymorth
grammar
A comprehensive print-out grammar guide

links
The best of the rest for learning Welsh online

BBC Vocab: A Window into Welsh. Have trouble understanding Welsh on the web? Here's the answer.

Sites in Welsh for your kids
Bobinogi
Tweenies Cymraeg
Celtiaid yr Oes HaearnAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy