BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

29 October 2014
Accessibility help
Text only
Catchphrase, series oneCatchphrase

BBC Homepage
Wales Home
Learn Welsh


Catchphrase

Ysbyty Brynaber

Original Catchphrase

Cam ymlaen

The Lloyds

Dyma'r Newyddion

Grammar

Message board


Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 
lesson, gwers
21.0Gwaith (Work)Downloads
21.1 Eich/ dy - Your
21.2 Trefn geiriau - Word order
21.3 Y genidol - Showing possession
21.4 Ateb cwestiwn - Answering a question
21.5 's' genidol - Possessive "s"
21.6 Gofyn cwestiwn - What do you want to be?
21.7 Siarad am y gorffennol - Talking about the past
21.8 Sgwrs - Conversation
audio
Text
Series One | Lesson: 21 | Level: entry_level

21.8 - Sgwrs - Conversation

John and Mair haven't seen each other for a few years!

John: Mair?
Mair: Ie. Wel, John! Sut rwyt ti ers llawer dydd?
John: Da iawn, diolch. Sut mae pethau?
Mair: Eitha' da. Ble rwyt ti'n byw nawr?
John: Ym Merthyr.
Mair: Wyt ti'n gweithio ym Merthyr?
John: Ydw, mewn ffatri ym Merthyr. Peiriannydd ydw i. Ac wyt ti'n gweithio?
Mair: Ydw, diolch byth. Derbynwraig mewn Canolfan Chwaraeon yn Abertawe ydw i. Ydy dy wraig yn gweithio?
John: Ydy, clerc mewn t_ bwyta ym Merthyr ydy hi. Mae fy merch yn gweithio yno hefyd - fel cogyddes.
Mair: Mae mab 'da ti hefyd. Ydy e'n gweithio?
John: Mae Dafydd yn yr ysgol o hyd.
Mair: A beth mae e eisiau bod?
John: Popeth! Doctor, chwaraewr rygbi, sylwebydd rygbi, gyrrwr tacsi... Ydy dy wr yn gweithio?
Mair: Yn anffodus, mae Bryn yn ddiwaith. Gyrrwr lori oedd e.
John: O - mae'n ddrwg 'da fi.

ers llawer dydd - since many a day
pethau - things
Canolfan Chwaraeon - Sports Centre
t? bwyta - restaurant
yno - there
fel - as
o hyd - still
popeth - everything
yn anffodus - unfortunately
mae'n ddrwg 'da fi - I'm sorry

language tools
dictionary
Help / Cymorth
grammar
A comprehensive print-out grammar guide

links
The best of the rest for learning Welsh online

BBC Vocab: A Window into Welsh. Have trouble understanding Welsh on the web? Here's the answer.

Sites in Welsh for your kids
Bobinogi
Tweenies Cymraeg
Celtiaid yr Oes HaearnAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy