BBC HomeExplore the BBC
This page hasn't been updated for a whileWe've left it here for reference.More information

16 September 2014
Accessibility help
Text only
Catchphrase, Cam Ymlaen Catchphrase

BBC Homepage
Wales Home
Learn Welsh


Catchphrase

Ysbyty Brynaber

Original Catchphrase

Cam ymlaen

The Lloyds

Dyma'r Newyddion

Grammar

Message board


Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 
lessons, gwersi
Cam YmlaenCam Ymlaen

Join learner, Beverly Lennon, as she takes a step forward towards fluency with Cam Ymlaen

This resource is suitable for intermediate learners

01-19 | 20-34 MP3 Ram Word PDF
20.1 Edrych i'r dyfodol.
audio - mp3
audio - ram
download - word
20.2 Rhagor o'r Dyfodol
20.3 Y Dyfodol eto.
21.1 Siarad am y tŷ.
audio - mp3
audio - ram
download - word
21.2 Disgrifio'r tŷ yn fanylach
21.3 Y Patrwm Goddefgar a threiglo gydag 'ei'
22.1 Trafod dyletswyddau
audio - ram
download - word
22.2 Dylwn
22.3 Mi ddylwn, gofalu peidio â, rhaid
23.1 Siarad â phlentyn
audio - mp3
audio - ram
download - word
23.2 Gorchymun
23.3 Ti
24.1 Edrych ar Gymru
audio - mp3
audio - ram
download - word
24.2 Teithio o amgylch Cymru
24.3 Dau ddysgwr o Loegr yn sgwrsio ar y trên
25.1 Nodweddion personol ac Emosiynol
audio - mp3
audio - ram
download - word
25.2 Rhagor ar Nodweddion Personol
25.3 Nodweddion personol
26.1 Trafod anhwylderau - 1
audio - ram
download - word
26.2 Trafod anhwylderau - 2
26.3 Trafod anhwylderau - 3
27.1 Y Byd Addysg
audio - mp3
audio - ram
download - word
27.2 Y Byd Addysg 2
27.3 Pobl mewn ysgolion
28.1 Dysgu sut i gymharu pethau - 1
audio - mp3
audio - ram
download - word
28.2 Dysgu sut i gymharu pethau - 2
28.3 Edrych eto ar ffurf eithaf yr ansoddair
29.1 Ffurf eithaf yr Ansoddair eto
audio - ram
download - word
29.2 Y Prif Ansoddeiriau Afreolaidd
29.3 Rhagor ar y ffurfiau cymharol
30.1 Edrych eto ar ffurf eithaf yr ansoddair.
audio - ram
download - word
30.2 Disgrifio'r byd o'm hamgylch
30.3 Disgrifio llefydd gyda berfau benywaidd
31.1 Elfennau amrywiol o amser
audio - mp3
audio - ram
download - word
31.2 Delio ag amser unwaith eto
31.3 Defnyddio i amser i drafod digwyddiadau
32.1 Edrych eto ar ffurfiau amhersonol y ferf
audio - mp3
audio - ram
download - word
32.2 Y presennol, y dyfodol a'r amherffaith
32.3 Berfau afreolaidd a'r negyddol
33.1 Cweryla, cymodi ac ymddiheuro - 1
audio - ram
download - word
33.2 Cweryla, cymodi ac ymddiheuro - 2
33.3 Cweryla, cymodi ac ymddiheuro - 3
34.1 Trafod y dyfodol - 1
audio - ram
download - word
34.2 Trafod y dyfodol - 2
34.3 Trafod y dyfodol - 3
01-19 | 20-34
language tools
dictionary
Help / Cymorth
grammar
A comprehensive print-out grammar guide

links
The best of the rest for learning Welsh online

BBC Vocab: A Window into Welsh. Have trouble understanding Welsh on the web? Here's the answer.

Sites in Welsh for your kids
Bobinogi
Tweenies Cymraeg
Celtiaid yr Oes HaearnAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy