Cập nhật: 05:15 GMT - thứ ba, 8 tháng 2, 2011

Nam và Bắc Hàn gặp nhau thương thảo

Đây là hội đàm lần đầu

Đây là hội đàm lần đầu kể từ khi miền Bắc bắn đạn pháo vào hòn đảo phía Nam.

Quan chức quân sự của Bắc và Nam Hàn vừa gặp nhau lần đầu kể từ khi miền Bắc bắn đạn pháo vào hòn đảo phía Nam, giết chết 4 người.

Thương thảo được tổ chức tại Bàn Môn Điếm, thị trấn biên giới giữa hai miền. Nam Hàn nói gặp gỡ là bước chuẩn bị để tổ chức hội đàm cấp cao hơn.

Quan hệ giữa hai miền rơi xuống điểm thấp nhất sau khi 46 thủy thủ Nam Hàn thiệt mạng khi chiến hạm của họ bị thủy lôi đánh đắm ngoài khơi hồi tháng Ba.

Seoul đổ lỗi phía Bắc Hàn gây ra tai nạn, tuy nhiên Bình Nhưỡng bác bỏ họ dính dáng.

Cuối tuần Nam Hàn chặn một tàu đánh cá của Bắc Hàn ở nơi cách vùng biển tranh chấp vài cây số. Điểm chặn tàu gần với đảo Yeonpyeong, nơi nhận đạn pháo của Bắc Hàn tháng 11 năm ngoái.

Thủy thủ đoàn Bắc Hàn gồm 31 người hiện đang đuợc quan chức Nam Hàn tra hỏi.

Một quan chức cho hay những người miền Bắc trên tàu là công nhân, không có liên hệ gia đình và không có trẻ em đi cùng.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.