BBC navigation

Thế giới

Cập nhật: 15:50 GMT - thứ tư, 23 tháng 4, 2014

Moscow sẽ phản ứng nếu lợi ích của Nga tại Ukraine bị tấn công, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố.

Tin hàng đầu

RSS

Điểm nhấn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.