BBC navigation

Thế giới

Cập nhật: 04:18 GMT - thứ ba, 2 tháng 9, 2014

Các nhà đấu tranh dân chủ Hong Kong làm gián đoạn bài phát biểu của quan chức Bắc Kinh sau khi Trung Quốc bác yêu cầu bầu cử trực tiếp 2017.

Tin hàng đầu

RSS

Điểm nhấn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.