BBC navigation

Việt Nam

Cập nhật: 12:19 GMT - thứ hai, 22 tháng 9, 2014

Ý kiến chuyên gia nói việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN sẽ giúp Mỹ tăng khả năng kiềm chế TQ.

Tin hàng đầu

RSS

Điểm nhấn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.