Cập nhật: 08:08 GMT - thứ ba, 14 tháng 6, 2011

Ông Nguyễn Phú Trọng thăm Lào

Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng vừa được bầu vào chức tổng bí thư tại Đại hội XI

Tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp tới Lào trong chuyến công cán nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng thông báo "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 20/06 tới ngày 22/06 tới.

Được biết chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choummaly Sayasone, người cũng giữ chức Chủ tịch nước Lào.

Ông Nguyễn Phú Trọng mới đắc cử chức Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng lần thứ XI tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 1/2011.

Theo thông lệ, các chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tân tổng bí thư luôn là tới các quốc gia có cùng ý thức hệ cộng sản, trong quá khứ thường là bắt đầu từ Liên Xô hay Trung Quốc.

Tuy nhiên, lần này lựa chọn của ông Nguyễn Phú Trọng là nước láng giềng Lào "anh em", nơi được tin phe thân Việt Nam đã thắng thế trong kỳ đại hội Đảng hồi tháng Ba.

Trung tướng Choummaly được coi là nhân vật "có quan hệ tốt với Việt Nam", được chọn làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Lào cũng vừa tổ chức bầu cử Quốc hội hồi tháng Năm, với đa số ghế trong nghị viện về tay các đảng viên c̀ộng sản.

Việt Nam và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia thưa người và giàu tài nguyên này.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.