Cập nhật: 11:04 GMT - thứ năm, 13 tháng 1, 2011

Quan điểm của sứ quán Mỹ về nhân quyền VN

Tu viện Bát Nhã

Vụ Bát Nhã thu hút chú ý của dư luận trong năm 2009

Điện tín mới rò rỉ qua Wikileaks cho thấy Sứ quán Mỹ tại Hà Nội tỏ ra quan ngại về tình trạng nhân quyền nhưng không khuyến nghị đưa Việt Nam vào lại danh sách Các quốc gia gây quan ngại về nhân quyền và tự do tôn giáo (CPC).

Bức điện được cho là gửi vào tháng 1/2010 của Đại sứ Michael Michalak, nay đã hết nhiệm kỳ, đề cập đến các vụ Bát Nhã và Đồng Chiêm, nơi chính quyền bị cáo buộc đã sách nhiễu và trấn áp người theo đạo.

Chính phủ Việt Nam cực lực bác bỏ các cáo buộc này.

Trong điện tín, Đại sứ Michalak viết các hành xử của nhà nước Việt Nam, "gây quan ngại, và cho thấy một chiến dịch trấn áp về nhân quyền trong thời kỳ trước Đại hội Đảng XI".

Tuy nhiên, theo đánh giá của sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các vụ nói trên ban đầu là căng thẳng về đất đai, chứ không phải đàn áp tôn giáo.

Do vậy, theo phía Mỹ, chúng không phải là cớ để tạo trừng phạt theo Điều luật về Tự do Tôn giáo Quốc tế 1998, "và không nên làm chúng ta quên đi các thành tựu quan trọng trong việc mở rộng tự do tôn giáo mà Việt Nam đã thực hiện kể từ khi ra khỏi CPC hồi tháng 11/2006".

"Tình trạng đàn áp rộng khắp và có hệ thống như trước khi Việt Nam bị đặt vào danh sách CPC năm 2004 không còn tồn tại nữa."

"Vì vậy sứ quán (ở Hà Nội) khuyến nghị không đưa Việt Nam vào lại danh sách mà thay vào đó, sử dụng các cơ hội đối thoại cấp cao để gây áp lực đòi Chính phủ Việt Nam tiếp tục mở rộng tự do tôn giáo."

Bức điện nhắc lại các lý do mà năm 2004 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trừng phạt Việt Nam bằng cách đặt nước này vào danh sách CPC và điểm qua tình hình phát triển tôn giáo ở Việt Nam những năm qua, với các minh chứng cho nhận định rằng đã có nhiều cải thiện trong sinh hoạt tôn giáo ở trong nước, tuy "còn nhiều việc phải làm".

Kết thúc điện tín, ông đại sứ viết "cho dù nhiều vấn đề còn tồn tại như đã nói ở trên, không có chỉ dấu gì là Chính phủ Việt Nam đang từ bỏ cam kết về cấp phép và công nhận các nhóm tôn giáo, điều kiện chính để bỏ Việt Nam khỏi CPC năm 2006. Chính phủ Việt Nam dường như cũng đang thực hiện Luật Tôn giáo thông qua tháng Ba 2005".

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.