Cập nhật: 07:33 GMT - thứ sáu, 24 tháng 12, 2010

Đảng sẽ dứt khoát với ‘ý kiến động cơ xấu’

Bỏ phiếu tại Đại hội X

Bỏ phiếu bầu lãnh đạo tại Đại hội Đảng X.

Đảng CS Việt Nam bày tỏ dứt khoát với các ý kiến được cho là có “động cơ xấu” trong quá trình người dân, cơ quan góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XI.

Gọi tác giả của các ý kiến này đã "lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối phá hoại", lãnh đạo đảng cho hay họ “kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ.”

Những ý kiến đóng góp khác đã được Ban Chấp hành Trung ương, một trong các cơ cấu lãnh đạo của ĐCS Việt Nam “trân trọng và cám ơn”.

Lãnh đạo đảng cũng hứa sẽ “tiếp thu đối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện.”

Và sẽ mang ra thực hiện trong “hoạt động thực tiễn”, tin đưa về phiên bế mạc Hội nghị TW lần thứ 14 viết.

Một số “vấn đề phức tạp” liên quan đến kiến nghị của dân về đường lối phát triển đất nước sẽ được “tiếp tục nghiên cứu.”

Các vấn đề gây tranh cãi này, dù hơn một lần được được mang ra “trao đổi, thảo luận”, chúng vẫn chưa đạt được đồng thuận trong đảng. Cách xử lý trong thời gian tới là, “ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu sau Đại hội.”

Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc ngày 12/1/2011 tại Hà Nội. Ngày 11/1 các đại biểu họp phiên trù bị.

Lễ khai mạc, bế mạc, và “một số phiên họp” sẽ được tường thuật trực tiếp.

Trong khi đó Hội nghị TW 14, bế mạc ngày 22/12, vừa thông qua danh sách nhân sự trình Đại hội Đảng.

Các khuôn mặt mới, lần đầu được bầu vào cơ cấu Ủy viên Trung ương sẽ chiếm 1/3.

160 ủy viên Trung ương của khóa 11 sẽ ở ba độ tuổi khác nhau, “nhằm đảm bảo tính kế thừa” một quan chức của đảng nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội.

“Sẽ có số dư để đại biểu bầu chọn ban chấp hành khóa mới.”

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.