BBC navigation

Today Phrase

Cập nhật: 15:18 GMT - thứ tư, 12 tháng 2, 2014
 • Nghĩa của cụm từ "child's play" là gì và cách dùng cụm từ này đồng thời phân biệt với cụm từ "a poster child" trong tiếng Anh.

  14:28 GMT - thứ tư, 12 tháng 2, 2014

 • Cụm từ "sands of time" có nghĩa gì trong tiếng Anh, cách dùng cụm từ này và cần phân biệt với "to draw a line in the sand".

  12:37 GMT - thứ ba, 28 tháng 1, 2014

 • Học các nghĩa khác nhau của cụm từ "come out in a wash" trong tiếng Anh.

  12:22 GMT - thứ sáu, 1 tháng 11, 2013

 • "Full of hot air" nghĩa là gì và cách dùng cụm từ này, đồng thời cần phân biệt với cụm từ "to clear the air" trong tiếng Anh.

  16:09 GMT - thứ năm, 3 tháng 10, 2013

 • "In the nutshell" nghĩa là gì và cách dùng cụm từ này trong tiếng Anh.

  16:15 GMT - thứ bảy, 28 tháng 9, 2013

 • Học nghĩa và cách dùng "to take the bull by the horns" và phân biệt cụm từ này với "like a bull in a china shop" trong tiếng Anh.

  14:57 GMT - thứ hai, 9 tháng 9, 2013

 • Tìm hiểu cụm từ "in the pink" có nghĩa là gì và cách dụng cụm từ đó, cũng như phân biệt với "tickled pink" trong tiếng Anh.

  11:46 GMT - thứ năm, 15 tháng 8, 2013

 • Nghĩa và cách dùng của cụm từ "all the colours of the rainbow" là gì và cần phân biệt với "chasing rainbows" trong tiếng Anh.

  13:37 GMT - thứ hai, 5 tháng 8, 2013

 • "To give someone some lip" có nghĩa là gì và cần phân biệt với "To pay lip service (to something)"

  11:21 GMT - thứ bảy, 3 tháng 8, 2013

 • Học nghĩa và cách dùng cụm từ tiếng Anh "make a comeback" qua câu chuyện về Mourinho, The Special One, trở lại với đội Chelsea.

  13:29 GMT - thứ sáu, 7 tháng 6, 2013

Tin hàng đầu

RSS

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.