Tưởng nhớ người ngã xuống năm 1979

Cập nhật: 09:54 GMT - thứ sáu, 17 tháng 2, 2012
  • Đã 33 năm trôi qua từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh biên giới 1979, khi quân Trung Quốc tràn vào miền Bắc Việt Nam. Cuộc chiến để lại nhiều hậu quả về người mà cả hai bên đều bị tổn thất.
  • Nguyễn Duy Vinh, 56 tuổi, không trực tiếp tham gia năm 1979 mà được gọi tái ngũ năm 1980, đến nghĩa trang liệt sĩ ở thị trấn Nhổn, Hà Nội để tưởng niệm đồng đội hy sinh ở Lạng Sơn.
  • Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam dường như đều tránh nhắc đến sự kiện, để “bình thường hoá” quan hệ vốn nhiều sóng gió.
  • Bia mộ khắc tên liệt sỹ Nguyễn Văn Sử hy sinh vào ngày 17/2/1979 khi ở tuổi 19, một trong những đồng đội của ông Vinh.
  • Cả hai quốc gia láng giềng đều không tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu cuộc chiến. Nhưng những cựu chiến binh như ông Vinh vẫn thường đến thăm nghĩa trang liệt sỹ để tưởng nhớ người đã khuất.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.